Rzecznik Praw Obywatelskich – Punkt przyjęć interesantów w Kielcach

Szanowni Państwo,
Przypominam o możliwości skorzystania ze wsparcia Rzecznika Prawo Obywatelskich dr Adama Bodnara, który dzięki mojemu zaangażowaniu, przy wsparciu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa od początku czerwca bieżącego roku wrócił do Kielc.

Głównym zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest stanie na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela – oznacza to, że w sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, zobowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw nie nastąpiło naruszenie prawa.

Rzecznik pełni swoistą funkcję kontrolną – w sytuacjach, w których stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania powyższych organów nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej – podejmuje stosowne, dozwolone prawnie czynności.

Do RPO należy się zwrócić w przypadku wykorzystania wszystkich możliwości załatwienia sprawy we właściwym trybie i niewątpliwego stwierdzenia rzeczywistego naruszenia wolności lub praw obywatelskich. Rzecznik jest ograniczony zakresem jego kompetencji, jego interwencje są uzależnione od wyników analizy okoliczności sprawy, faktycznego naruszenia prawa oraz tego, iż okoliczności te istotnie wymagają ingerencji Rzecznika.

Każdy mieszkaniec może złożyć do Rzecznika wniosek, który jest bezpłatny, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

RPO po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem może:

– podjąć sprawę,
– poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania,
– przekazać sprawę według właściwości innym organom,
– nie podjąć sprawy, zawiadamiając o tym wnioskodawcę i osobę, której sprawa dotyczy.

 

 

Punkt Przyjęć Interesantów RPO w Kielcach

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
Przyjęcia Interesantów:

w pokoju 112
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 10.00- 15.00
Przyjmują: pracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie na zmianę z pracownikami z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach.

 

Więcej informacji na temat działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, znajdą Państwo na poniższej stronie internetowej.

Zapraszam również do zapoznania się z transmisją ze wspólnej konferencji prasowej z dnia 30 maja bieżącego roku. 


Skomentuj wpis

 

Najnowsze wideo

Zdjęcia


Biuro Poselskie

© Artur Gierada – Poseł na Sejm RP 2020 - strona finansowana ze środków KW Platforma Obywatelska RP

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • GoldenLine
  • Nasza Klasa
  • Flickr
  • YouTube