Aktywność w regionie

Lobbing na rzecz województwa świętokrzyskiego jest dla mnie najważniejszą i nieodłączną zasadą wykonywania mandatu Posła na Sejm RP. W czasach, gdy coraz silniejsze są dysproporcje pomiędzy regionami kraju konieczne są skuteczne zabiegi o solidną pozycję naszego województwa na mapie Polski. Oto najważniejsze efekty moich działań dla regionu:

Kielce metropolią.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki strategicznego rozwoju kraju na najbliższe 20 lata. Zawarte są w niej plany inwestycji w kluczowe sektory, w tym infrastrukturę drogową i kolejową. Byłem współinicjatorem wspólnej interwencji parlamentarzystów PO, po której Kielce zostały uznane za metropolię.

Nowe miejsca pracy w regionie.

Współtworzyłem projekt poszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, która powiększyła się o nowe tereny w gminach: Końskie, Piekoszów i Kielce. Zwiększa to ofertę strefy, a w konsekwencji umożliwia powstanie nowych zakładów pracy. Inwestycje w samym Piekoszowie mogą przynieść nawet 240 nowych miejsc pracy. Reprezentowałem samorządowców z gminy Piekoszów w Warszawie organizując spotkania w ministerstwach i urzędach centralnych, pilotując m.in projekt stworzenia Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej. Doceniły to władze samorządowe gminy przyznając mi nagrodę Topór Tarły. Statuetka symbolizuje świetność ziemi piekoszowskiej władanej przez możny ród Tarłów i cyklicznie zostaje wręczana osobom mającym największe zasługi dla rozwoju gminy.

W trakcie realizacji znajduje się projekt utworzenia dużego węzła ekspedycyjno-rozdzielczego Poczty Polskiej w Kielcach.

Nowy gmach Szkoły Muzycznej w Kielcach.

Dobiega końca budowa siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach. Projekt warty ponad 21 mln zł poprawi jakość i warunki kształcenia przyszłych muzyków. Od początku zabiegałem u Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego o środki na inwestycję. Moją zasługą była pomoc w umieszczeniu jej na liście projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Ostatnio, z sukcesem, negocjowałem w ministerstwie pieniądze na wyposażenie szkoły.

Ostrowiec Świętokrzyski w 100% skanalizowany.

Wspólnie z władzami Ostrowca Św. udało nam się uzyskać unijne dofinansowanie inwestycji opiewającej na sumę 42,4 mln zł. Rozbudowa kanalizacji w Ostrowcu była pierwszym tego typu projektem w Polsce realizowanym z pieniędzy unijnych. Z naszej inicjatywy skierowano do Komitetu Monitorującego wnioski dotyczące zmian w poszczególnych kryteriach, pozwalające znacznie ułatwić gminom pozyskiwanie tego typu środków. Skutkowało to nie tylko sukcesem naszego projektu, ale rzutowało na cały kraj, w tym inwestycje m.in. w Kielcach, Końskich i Skarżysku- Kamiennej.

Lepiej skomunikowany region.

Inwestycje w drogi krajowe na terenie woj. świętokrzyskiego w latach 2008-2010 wyniosły 1,188 mld zł. W bieżącym roku nakłady wyniosą rekordowe 761 mln zł. Dodatkowo dzięki rządowemu programowi tzw. „Schetynówek” oddano do użytku 211 inwestycji na kwotę 350 mln zł. Brakujące odcinki drogi S7 znajdują się na liście inwestycji do realizacji w pierwszej kolejności w naszym kraju. Dzięki moim staraniom udało się przeforsować koncepcję budowy w Czarncy łącznicy linii kolejowej Kielc z Centralną Magistralą Kolejową. Dzięki temu już za dwa lata dojedziemy pociągiem z Kielc do Warszawy w 2 godziny. W przyszłości cała CMK będzie połączona z systemem kolei dużych prędkości (300 km/h), która skomunikuje największe polskie miasta. Natomiast pieniądze na rewitalizację linii kolejowej nr 8 są zapisane na lata 2012 – 2014.

Przełom w sprawie Budopolu. 40 tys. osób otrzyma wyższe świadczenia.

Po moich dwuletnich staraniach, licznych spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości ponad 40 tys. pracowników spółki Budopol uzyskało możliwość dostępu do akt pracowniczych. Spółka zakończyła działalność w 2005 r., ale nie została formalnie zlikwidowana. Przez wiele lat byli pracownicy zakładu pobierali zaniżone świadczenia emerytalno-rentowe, ze względu na brak dokumentacji. Walka o wyegzekwowanie należnych świadczeń kończyła się długotrwałymi sporami z ZUS-em. W efekcie moich działań byli pracownicy Budopolu otrzymają należną im dokumentację i świadczenia.

Gigantyczna inwestycja w sortownię odpadów koło Kielc .

Jeden z najnowocześniejszych zakładów utylizacji śmieci powstanie w Promniku koło Kielc. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami otrzyma 148 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na tę ponad 200-stu milionową inwestycję. Sprawą pomocy w pozyskaniu tych funduszy zajmowałem się od początku swojej kadencji. Zainwestowane tu pieniądze z pewnością przyczynią się do poprawy stanu środowiska i zmniejszenia kosztów utrzymania odpadów dla mieszkańców aglomeracji kieleckiej.

Orlik 2012.

Dzięki rządowemu programowi Orlik 2012 w woj. świętokrzyskim wybudowano dotychczas 39 kompleksów sportowych. Byłem przekonany, że wzorem dla całego regionu powinny być Kielce. Tymczasem do czerwca 2008 r. władze Kielc nie złożyły żadnego wniosku. Zmobilizowałem władze miejskie do udziału w programie poprzez słynny zakład z wiceprezydentem Andrzejem Sygutem. Dzięki temu kielecka młodzież może cieszyć się z gry na nowoczesnych i bezpiecznych obiektach sportowych.

Uniwersytet w Kielcach.

Przyczyniłem się do przyspieszenia przyjęcia ustawy o powołaniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, organizując spotkanie z minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarą Kudrycką. Jako absolwent uczelni aktywnie zabiegałem o to, aby Kielce znalazły się na należnym im miejscu na akademickiej mapie Polski. Dzięki zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, dokonanej przez rząd Donalda Tuska, od października 2011 r. studenci rozpoczną naukę na uniwersytecie klasycznym.

Rewitalizacja zalewu w Jędrzejowie.

W 2009 r. podpisana została pre-umowa na dofinansowanie projektu odnowienia infrastruktury w okolicach zalewu w Jędrzejowie. Wartość przedsięwzięcia wynosi 6 mln zł. Problemy własnościowe spowodowały, że projekt utknął w ministerstwie na 3 lata. Po mojej interwencji udało się odblokować sprawę. Dzięki modernizacji obszar, który dotychczas straszył mieszkańców swym wyglądem stał się atrakcyjnym terenem rekreacyjnym.

Wsparcie dla świętokrzyskich instytucji.

Oddziały instytucji centralnych w województwie świętokrzyskim to oprócz prestiżu dla regionu również miejsca pracy i łatwiejsza dostępność dla mieszkańców. Często z powodów ekonomicznych centrale reorganizują podległe jednostki w terenie lub je likwidują. Działania takie są jednak z reguły sprzeczne z interesami naszego regionu. Zawsze gdy zachodziła taka potrzeba, podejmowałem działania w obronie świętokrzyskich instytucji. Skutecznie interweniowałem przeciwko likwidacji Izby Celnej w Kielcach. Występowałem również przeciwko ograniczeniu budżetu kieleckiego oddziału Telewizji Polskiej. Sukcesem dla naszego województwa zakończyły się starania o zmianę, wprowadzonego za rządów PiS, szkodliwego podziału środków na służbę zdrowia. Dzięki nowemu algorytmowi do Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło już kilkaset milionów zł więcej, z pożytkiem dla pacjentów. Przy moim wsparciu przeprowadzono przeorganizowanie wojskowej jednostki na Bukówce, została podniesiona jej ranga, a zaplanowane inwestycje potwierdzają potrzebę jej dalszego funkcjonowania.

Pomagam lokalnym społecznościom.

Bez medialnego rozgłosu, z zaangażowaniem wspieram inicjatywy mieszkańców. Doskonale rozumiem, że dla zdecydowanej większości ludzi świat wielkiej polityki jest mniej ważny niż to, co dzieje się na własnym podwórku. Aby to nie było gołosłowne pozwolę sobie wspomnieć kilka inicjatyw, które mogłem wesprzeć. Były to między innymi: budowa chodnika w Mnichowie, wzdłuż ruchliwej trasy E 77, renowacja zabytkowych kościołów w Mokrsku i Zagnańsku czy remont przepustu kolejowego na kieleckim Biesaku.

Ułatwienia dla przedsiębiorców.

W czasie kadencji współpracowałem ze środowiskiem świętokrzyskich przedsiębiorców. Wielokrotnie interweniowałem rozwiązując indywidualne problemy oraz wspierając zainicjowane przez nich przedsięwzięcia. Zostałem m.in. ambasadorem akcji „Kupuj lokalnie”, wspierającej świętokrzyskich producentów, a także lokalny handel i usługi. Prowadzę również konsultacje, dotyczące zmian w prawie, które mają na celu ułatwienie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To przedsiębiorcy najlepiej wiedzą co ogranicza ich w rozwoju, lepsze prawo to zwiększone zyski i nowe miejsca pracy

Reaktywacja Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

W III kwartale 2016 roku zainicjowałem „reaktywację Staropolskiego Okręgu Przemysłowego”, będącego swoistym symbolem dążenia do zwiększenia rozwoju przemysłu w Województwie Świętokrzyskim. W marcu 2017 roku skierowałem interpelację poselską (treść dokumentu) do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w której zawarłem wskazówki związane z potencjalnymi drogami rozwoju naszego regionu, zadeklarowałem też swoją pomoc z zakresie tworzenia Programu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dla Województwa Świętokrzyskiego.

Najnowsze wideo

Zdjęcia


Biuro Poselskie

© Artur Gierada – Poseł na Sejm RP 2020 - strona finansowana ze środków KW Platforma Obywatelska RP

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • GoldenLine
  • Nasza Klasa
  • Flickr
  • YouTube