Aktywność w Sejmie

Jako Poseł na Sejm RP VIII kadencji zasiadam w prestiżowych komisjach: Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, dzięki którym w dalszym ciągu mogę skupiać się na pracy nad pozytywnymi zmianami oraz dobrymi rozwiązaniami usprawniającymi funkcjonowanie naszego kraju.

W Sejmie VII kadencji miałem zaszczyt pracować w Komisji Gospodarki oraz Komisji Finansów Publicznych. Praca w jednych z najbardziej odpowiedzialnych komisji sejmowych sprawiała mi wielką satysfakcję oraz pozwalała realizować projekty, które miały realny wpływ na stan polskich finansów publicznych i gospodarki. Od początku kadencji z zaangażowaniem oddawałem się pracy legislacyjnej, będąc, dzięki zaufaniu parlamentarzystów, sprawozdawcą ważnych projektów ustaw. W minionej kadencji także w:

 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych
 • Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych, w której pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego,
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,

Pracowałem także w:

 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Pracowałem w zespołach parlamentarnych i stałych delegacjach parlamentarnych powołanych w ramach realizacji współpracy międzynarodowej Sejmu RP:

 • Parlamentarnej Grupie Rowerowej
 • Parlamentarnym Zespole ds. Diabetyków
 • Parlamentarnym Zespole ds. Nowoczesnej Energetyki, w którym pełnię funkcję wiceprzewodniczącego
 • Parlamentarnym Zespole „Następne Pokolenie”, w którym pełnię funkcję wiceprzewodniczącego
 • Parlamentarnym Zespole Sportu Szkolnego
 • Warmińsko-Mazurskim Zespole Parlamentarnym
 • Parlamentarnym Zespole ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej, w którym pełnię funkcję sekretarza
 • Polsko-Tajwańskim Zespole Parlamentarnym
 • Polsko-Brazylijskiej Grupie Parlamentarnej
 • Polsko-Egipskiej Grupie Parlamentarnej

W VII kadencji Sejmu złożyłem dotychczas 73 interpelacje (stan na 28.02.2013 r.) oraz 4 zapytania poselskie.

Jako poseł VI kadencji pracowałem w: Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz w Komisji Gospodarki. W tej ostatniej, w poszczególnych podkomisjach, brałem udział w tworzeniu ważnych dla kraju ustaw. Pracowałem m.in. w:

 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw,
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rezerwach strategicznych wraz z autopoprawką, w której pełniłem funkcję przewodniczącego,
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym,
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej,
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach,
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw,
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o timeshare,

W VI kadencji Sejmu pracowałem również w zespołach parlamentarnych i stałych delegacjach parlamentarnych:

 • Parlamentarnej Grupie ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej,
 • Parlamentarnym Zespole ds. Gospodarki Komunalnej,
 • Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży i Studentów „Następne Pokolenie”, w którym pełnię funkcję wiceprzewodniczącego,
 • Zespole Parlamentarnym ds. poprawienia jakości Prawa Europejskiego implementowanego w Polsce „Lepsze Prawo”,
 • Polsko-Gruzińskiej Grupie Parlamentarnej,
 • Polsko-Portugalskiej Grupie Parlamentarnej.

W VI kadencji Sejmu byłem autorem 90 interpelacji poselskich, w których interweniowałem w bieżących sprawach istotnych dla województwa świętokrzyskiego, bądź proponowałem nowe rozwiązania prawne na skalę ogólnopolską. W trakcie  kadencji złożyłem 33 zapytania poselskie dotyczące ważnych spraw z województwa świętokrzyskiego. Więcej o zakończonych sukcesem działaniach w specjalnym raporcie z pracy poselskiej w Sejmie VI kadencji : zobacz

Najnowsze wideo

Zdjęcia


Biuro Poselskie

© Artur Gierada – Poseł na Sejm RP 2020 - strona finansowana ze środków KW Platforma Obywatelska RP

 • RSS
 • Twitter
 • Facebook
 • GoldenLine
 • Nasza Klasa
 • Flickr
 • YouTube