Polityk

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI

Swoją przygodę z działalnością społeczną rozpocząłem jeszcze na studiach. Z przyjemnością angażowałem się w pracę organizacji społecznych i stowarzyszeń. Moje pierwsze kroki w tzw. „poważnej polityce” stawiałem w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym i Stowarzyszeniu Młodzi Konserwatyści. W 2001 r. przystąpiłem do nowego projektu politycznego, jakim wówczas była Platforma Obywatelska. Zaangażowałem się również w działalność Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, będąc jednym z jego założycieli w Kielcach.

W kieleckiej PO, przez wiele lat, byłem jednym z jej liderów w Kielcach. Byłem przewodniczącym największego w historii kieleckiej struktury Koła Miejskiego. W latach 2008-2009 byłem sekretarzem zarządu regionalnego partii, a od 2009 r. jestem członkiem zarządu wojewódzkiego.

W 2010 r. otrzymałem tytuł honorowy „Zasłużony dla Regionu”, przyznawany przez władze wojewódzkie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Tym samym doceniona została moja wieloletnia działalność i wkład w tworzenie organizacji, będącej obecnie największym stowarzyszeniem społeczno-politycznym w Europie Środkowo-Wschodniej.

RADA MIEJSKA W KIELCACH

W latach 2002-2007, przez dwie kadencje, sprawowałem mandat radnego Rady Miasta w Kielcach. Przez kilka lat byłem jej wiceprzewodniczącym. Więcej na temat mojej aktywności w zakładce SAMORZĄDOWIEC

W PARLAMENCIE

Kolejnym przełomowym momentem w moim życiu była jesień 2007 r. Podjąłem decyzję o wystartowaniu w przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Znalazłem się na szczęśliwym dla mnie, piątym miejscu na liście PO i po intensywnej kampanii wyborczej uzyskałem na niej trzeci wynik, premiujący mnie do objęcia mandatu posła VI kadencji Sejmu RP. Ponad 10 tysięcy głosów jakie uzyskałem było dla mnie dużym i niezwykle miłym zaskoczeniem. Korzystając z okazji jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim którzy oddali na mnie swój cenny głos.

W parlamencie VI kadencji pracowałem w Komisji Gospodarki oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Byłem również wiceprzewodniczącym ponadpartyjnego zespołu parlamentarnego „Następne Pokolenie”, zrzeszającego młodych, aktywnych posłów ze wszystkich ugrupowań sejmowych. Z zaangażowaniem oddałem się również  pracy w parlamentarnym zespole ds. turystyki rowerowej. Biorę również udział w pracach polsko-gruzińskiej i polsko-portugalskiej grupy parlamentarnej.

W latach 2007-2009 zasiadałem w prezydium Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Więcej na temat mojej działalności w VI kadencji Sejmu RP w specjalnym raporcie: zobacz

W 2011 roku, głosami mieszkańców ziemi świętokrzyskiej (ponad 11 tysięcy) zostałem wybrany na posła VII kadencji. W jej trakcie mam zaszczyt kontynuować pracę w Komisji Gospodarki oraz Komisji Finansów Publicznych.

O mojej aktywności w Sejmie VII kadencji można przeczytać TUTAJ.

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 25.10.2015 r. kandydując z 3 miejsca świętokrzyskiej listy Platformy Obywatelskiej RP uzyskałem mandat Posła na Sejm RP VIII kadencji. W obecnej kadencji parlamentu zasiadam w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Najnowsze wideo

Zdjęcia


Biuro Poselskie

© Artur Gierada – Poseł na Sejm RP 2020 - strona finansowana ze środków KW Platforma Obywatelska RP

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • GoldenLine
  • Nasza Klasa
  • Flickr
  • YouTube