Samorządowiec

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA

W 2002 r., jako młody chłopak, wystartowałem z 5 miejsca na liście Porozumienia Samorządowego w wyborach do kieleckiej Rady Miejskiej. Mimo, że miałem wtedy dopiero 22 lata i jeszcze studiowałem, udało mi się przekonać mieszkańców Kielc do udzielania mi poparcia pozwalającego na pracę w kieleckim ratuszu, na rzecz naszej małej ojczyzny. W kadencji 2002-2006 zasiadałem w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.

Wielkim wyróżnieniem było dla mnie zaufanie jakim obdarzyli mnie kieleccy radni wybierając w 2005 i 2007 roku na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W tamtym czasie byłem najmłodszym w Polsce członkiem prezydium ciała uchwałodawczego, w mieście będącym stolicą województwa. Dzięki poparciu Kielczan miałem też zaszczyt bycia liderem jedynego okręgu wyborczego w naszym mieście (Okręg wyborczy nr 1 – Śródmieście), w którym startująca samodzielnie PO wygrała wybory samorządowe w 2006 r. Zdjęcie0037

Pełniłem funkcję radnego miasta Kielce do dnia objęcia mandatu poselskiego. W dniu 22.11.2007 roku, w związku z objęciem funkcji posła na Sejm RP, Rada Miasta wygasiła mój mandat. Podczas zwołanej w tym dniu sesji miałem okazję podziękować samorządowcom za lata współpracy, a Kielczanom za zaufanie i poparcie, które otrzymywałem przez lata pełnienia funkcji publicznych w naszym mieście.

Jako radnemu zawsze przyświecała mi idea pracy na rzecz mieszkańców. Nigdy nie unikałem trudnych spraw i starałem się uczestniczyć również w tych najbardziej newralgicznych i budzących duże emocje inicjatywach. Szczególnie z dużą sympatią wspominam współpracę ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Alei Legionów i rozwiązywanie ich problemów przy budowie stadionu piłkarskiego, kupcami z kieleckich Plant przy budowie hali targowej czy młodzieżą i mieszkańcami osiedli mieszkaniowych, z którymi wspólnie tworzyliśmy projekty służące kolejnym już pokoleniom mieszkańców miasta, m.in. kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Zamenhoffa na kieleckim Szydłówku, świetlice i kluby młodzieżowe, których powstawanie zawsze mocno wspierałem. Samorząd to także gros indywidualnych spraw i problemów, z którymi zwracali się do mnie mieszkańcy miasta, stowarzyszenia czy wspólnoty mieszkaniowe. Takiej pomocy nigdy nie odmawiałem i w zakresie możliwości i uprawnień starałem się je rozwiązywać.

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że praca w samorządzie dała mi wiedzę i doświadczenie, które dziś często wykorzystuję w działaniach parlamentarnych. To nie tylko wspaniała lekcja działalności obywatelskiej, tej prowadzonej najbliżej ludzi i razem z nimi, ale też wielka satysfakcja. Dziś, pełniąc funkcję w parlamencie narodowym, nadal z zaangażowaniem oddaję się pracy nad problemami lokalnymi, z którymi zwracają się do mnie mieszkańcy czy władze samorządowe. Samorząd pozostaje moją pasją, z niego się wywodzę i zawsze będę blisko jego problemów. Wiem także jak ważne jest, aby władze lokalne i centralne potrafiły ze sobą współpracować oraz wzajemnie się wspierały. Takie postawy mocno promuję, ponieważ nadal stykam się z deficytem dialogu na tym polu.

Jako obywatel naszego miasta, jego mieszkaniec, wieloletni radny, a obecnie poseł wybrany głosami tysięcy Kielczan staram się nadal współtworzyć otaczającą nas rzeczywistość. W 2010 roku, podczas wyborców samorządowych zdecydowałem się udzielić mojego poparcia kandydatom z listy PO startującym pod szyldem „POkolenie z pasją”. Są to osoby, z którymi od lat współpracuję, sprawdzone i skuteczne. Kandydaci reprezentujący ten projekt uzyskali doskonałe wyniki, zdobywając 3 z 5 mandatów PO w Radzie Miasta. Katarzyna Zapała, najmłodsza radna w kadencji 2006-2010, w nowej kadencji wybrana została Wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a Agata Wojda i Joanna Winiarska objęły funkcje w ważnych komisjach, gdzie odnoszą liczne sukcesy z pożytkiem dla mieszkańców. Cieszę się, że możemy współpracować i pomimo, że PO pozostaje często w opozycji do działań Prezydenta Miasta, pracować nad ważnymi dla Kielc i mieszkańców projektami. W tych sprawach bowiem samorząd nie ma barw politycznych.

Najnowsze wideo

Zdjęcia


Biuro Poselskie

© Artur Gierada – Poseł na Sejm RP 2020 - strona finansowana ze środków KW Platforma Obywatelska RP

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • GoldenLine
  • Nasza Klasa
  • Flickr
  • YouTube